Spolupracujeme

 JÚLIA “Džuli“ SELLERS  - zažila prvý mimotelový zážitok v roku 1995. Odvtedy tejto problematike venuje všetok svoj voľný čas. Po vydaní knižnej novinky o mimotelových zážitkoch pod názvom Videl som to zajtra, o tomto fenoméne aktívne prednáša na Slovensku aj v zahraničí.
   
Auracentrum Dubnica - Miroslav Vicena - vidieť auru bolo doteraz schopných len málo ľudí s výnimočnými schopnosťami. Tento „zážitok" je pomocou modernej techniky dosiahnuteľný teraz už pre každého. Fotenie aury prebieha pomocou prístroja AVS 7 (audio-video station), kde je možnosť po oskenovaní bio údajov farebne vytlačiť fotografiu a cca 10 - 11 strán textu.
   
Poradňa zdravia ALTERNA Ing. Mária Lauková - diagnostika, masáž plochými elektródami, soľná sprcha, relaxácia pod pyramidou - Trenčianske Stankovce.
   
Koncept je jednoduchý – každý nás môže niečo naučiť. Bez ohľadu na dosiahnuté vzdelanie, vek alebo profesiu. Cenu kurzu určujú samotní lektori podľa nákladov na kurz, témy a toho, ako danej téme rozumejú.
   
Feng Shui pre život - štúdium čínskych vied z oblasti Feng Shui, Qi Gongu a Čínskej astrológie výlučne tradičnými postupmi a informáciami.