Kurz Komunikačné zručnosti   

  02. 03. 2016 začíname o 09:00 

 
Komunikácia je základný prostriedok výmeny informácií medzi ľuďmi. 
Medziľudský kontakt stojí na vzájomnej komunikácii. V pracovnej oblasti veľmi záleží na presnosti poskytovania informácií a vzájomnom porozumení. Nedorozumenia spôsobujú konflikty, stratu, či neúspech. Sú však bežné v našom živote a preto potrebujeme získať zručnosti ako vyjadrovať svoje myšlienky a pocity. 
 
Preto sú komunikačné zručnosti kľúčovým nástrojom pri plánovaní, zadávaní úloh, organizovaní a koordinovaní tímu, hodnotení a motivovaní ľudí. Naučíte sa vnímať neverbálnu komunikáciu, ktorá je častokrát veľavravnejšia ako verbálna. Naučíte sa nielen prezentovať, ale aj aktívne počúvať. Zistíte, prečo je dôležitá kritika a ešte dôležitejšia pochvala, či ocenenie. 
 
Cieľ kurzu: 
Účastníci získajú vedomosti z oblasti komunikácie za účelom udržania pozitívnej pracovnej atmosféty, spoločného tímového duch a dosiahnutia cieľov. 
 
Cieľová skupina: 
Manažéri, vedúci pracovníci, personalisti, asistenti, zamestnanci – tí, ktorí chcú rozvíjať a zdokonaliť svoje komunikačné zručnosti. 
 
Obsahová náplň: 
  • Verbálna komunikácia - hlas, formulácia viet 
  • Neverbálna komunikácia - čítanie giest, postojov, aktívne počúvanie 
  • Rozhovory s podriadenými a nadriadenými - druhy rozhovorov a vedenie rozhovoru 
  • Vyjednávanie, asertívne správanie, zvládanie kritiky a ocenenia 
  • Prezentačné zručnosti 
  • Konflikty a ich riešenie 
  • E-mailová komunikácia - špecifiká 
  • Telefonická komunikácia - úspešné telefonovanie 
Mgr. Silvia Langermann, ACC
Power Coaching s. r. o. Bratislava
 „Power Coaching je tu pre každého, kto chce žiť hodnotný a kvalitný život, kto sa nevzdáva a je rozhodnutý žiť šťastne. Pomocou koučingu vám kouč pomôže nájsť najlepšie riešenie, bude vás sprevádzať na ceste od problémov k riešeniam.“ 
Práca koučov, v našej vzdelávacej inštitúcii, sa stala naším poslaním. Pracujeme len s profesionálmi, nikdy s rýchlo „kvasenými koučmi“. Sme členom ICF (International Coach Federation).
 
Počas kurzu je možnosť zakúpiť si občerstvenie ako napr. minerálka, coca-cola, káva, čaj.
 
Tešíme sa na Vašu účasť.
 

 

Cena:

240 €

Časový rozsah kurzu:

celodenný seminár 8 hodín

Prednášajúci:

Mgr. Silvia Langermann, ACC
 

Miesto konania:

Penzion KEROLA
Kasárenská 5, Trenčín