Prosíme o úhradu vstupného za prednášku. Z dôvodu veľkého záujmu a obmedzenej kapacity bude Vaše rezervácia ZRUŠENÁ v prípade neuhradenia ceny.
 
Platba je možná bankovým prevodom alebo v hotovosti v OJO predajničke na adrese Zlatovská 1967/9A v Trenčíne. Viac info o predajni na www.ojokuzdraviu.sk
 
Cena prednášky je 12 €/osoba - prosíme o úhradu všetkých rezervovaných miest.
 
Banka: Fio banka
Číslo účtu: 2401032918
IBAN: SK5083300000002401032918
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Čiastka: 9 €/osoba (prosíme o úhradu všetkých rezervovaných miest)
Variabilný symbol: 20102017
Poznámka: Priezvisko
 
O prijatí platby Vás budeme informovať.

ĎAKUJEME ZA VAŠ ZÁUJEM

Prosíme o úhradu vstupného za prednášku do 7 dní od dňa vytvorenia rezervácie

V prípade neuhradenia bude Vaša rezervácia ZRUŠENÁ.
Platba je možná:
  • bankovým prevodom
  • v hotovosti v OJO predajničke, Zlatovská 1967/9A v Trenčíne. Viac info o predajni na www.ojokuzdraviu.sk
Číslo účtu2801380559/8330 (Fio banka)
IBAN: SK2783300000002801380559
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Čiastka: 12€/osoba (prosíme o úhradu všetkých rezervovaných miest)
Variabilný symbol: 25042018
Správa pre príjemcu: Priezvisko
 
O prijatí platby Vás budeme informovať.

Podmienky rezervácie 

- V prípade zrušenia kurzu zo strany usporiadateľa Vám bude vrátená záloha v plnej výške.
- V prípade zrušenia účasti na kurze zo strany účastníka sa postupuje podľa nasledovných podmienok:
     * 7 a viac kalendárnych dňov pred začiatkom kurzu - bude Vám vrátená záloha v plnej výške.
     * 6 - 0 kalendárnych dňov pred začiatkom kurzu - zálohu môžete použiť pre iný termín. Na kurz je možné vyslať náhradníka.
 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu v časovej schéme kurzu a na zmenu termínu kurzu z vážnych a mimoriadnych dôvodov (choroba lektora, havárie, kalamita, organizačné dôvody a pod.). O takých skutočnostiach účastníkov bezodkladne informuje.
 
Spracovanie osobných údajov
Usporiadateľ prehlasuje, že všetky Vami poskytnuté osobné údaje budú zhromažďované a spracovávané len za účelom organizácie vzdelávacích aktivít a nebudú poskytnuté tretím osobám. 
 
V prípade ďalších otázok prosím volajte alebo píšte.
 
Tešíme sa na Vás!
Erika Olahová, BSBA
0948 213 119
www.smart-people.sk
 
Erika Olahová – OJO
Kasárenská 131/5, 91105 Trenčín
IČO: 50439669
Okresný úrad Trenčín
Číslo živnostenského registra: 350-38766
1. Zrušenie účasti
  • V prípade zrušenia zo strany usporiadateľa Vám bude vrátená platba v plnej výške.
  • Ak budete mať lístky už zaplatené a z nejakého dôvodu sa nebudete môcť zúčastniť, môžete za seba poslať náhradníka. V tomto prípade stačí poslať e-mailom meno, e-mail a tel. kontakt na náhradníka a vykonáme zmenu v zozname účastníkov.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu v časovej schéme kurzu, zmenu miesta konania a na zmenu termínu kurzu z vážnych a mimoriadnych dôvodov (choroba lektora, organizačné dôvody, havárie, kalamita a pod.). O takých skutočnostiach účastníkov bezodkladne informuje.
 
2. Spracovanie osobných údajov
Usporiadateľ prehlasuje, že všetky Vami poskytnuté osobné údaje budú zhromažďované a spracovávané len za účelom organizácie vzdelávacích aktivít a nebudú poskytnuté tretím osobám v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z., zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
3. Kontaktné údaje
Bc. Erika Olahová, B.S.B.A.
+420 948 213 119
www.smart-people.sk
 
4. Fakturačné údaje
Erika Olahová – OJO
Kasárenská 131/5, 91105 Trenčín
IČO: 50439669
Okresný úrad Trenčín
Číslo živnostenského registra: 350-38766