BESEDA o očkovaní

  28. 11. 2018 o 17:00

Milí priatelia, známi aj neznámi,
srdečne Vás pozývame na
 
besedu
(s úvodom do problematiky v trvaní cca 1 hod. 15 min.)
„Čo možno neviete o očkovaní a imunite“
 
Na Vaše otázky sa teší
Ing. Marián FILLO
šéfredaktor www.slobodaVockovani.sk a www.svobodaVockovani.cz,
spoluautor a člen petičného výboru Petície za slobodnú voľbu v očkovaní
 
Kedy?
v stredu 7. októbra 2015
  od 1700
 
Kde?
Lučenec
Júliusa Szabóa 1 (dom na rohu;
vchod z ul. Boženy Němcovej; pri Mestskom parku)
 
O čom?
• čo je to imunita? • čo je to očkovanie? •
• čo je jeho účelom? • jedovaté látky vo vakcínach •
• čo môže urobiť očkovanie s imunitou, mozgom a nervovou sústavou...
(nežiaduce účinky očkovania) •
• etické problémy (génové inžinierstvo, umelé potraty,
očkovanie proti pohlavne prenosným chorobám...) •
• informovaný (ne)súhlas s očkovaním • právna úprava povinného očkovania •
• čokoľvek, čo Vás o očkovaní zaujíma a na čo by ste sa chceli spýtať •
 
Vstupné:
3,— €
(na náklady, spojené s usporiadaním besedy)
 
Usporiadateľ:
www.alohawai.sk, alohawai@alohawai.sk, tel.: 0917 568 734
 
Viac o očkovaní sa dozviete na stránkach:
www.slobodaVockovani.sk
www.RizikaOckovania.sk
www.ockovanie.org
www.vakcina.szm.com
 
Priamo na besede si môžete prezrieť dostupnú literatúru o očkovaní:
Dr. Robert W. SEARS: „Kniha o očkování“
Dr. Martin HIRTE: „Očkování — pro a proti“
Neil Z. MILLER: „Co možná nevíte o očkování“
Dr. Gerhard BUCHWALD: „Očkování — obchod se strachem“
prof. RNDr. Anna STRUNECKÁ, DrSc.: „Varovné signály očkování“
prof. RNDr. Anna STRUNECKÁ, DrSc.: „Očkování — otázky a odpovědi“
Ing. Iva VRANSKÁ-ROJKOVÁ: „Vakcína alebo Nedovoľ, aby mi ublížili“
MUDr. Ludmila ELEKOVÁ: „Očkování, jeho účinky, následky a jejich léčba I.“
MUDr. Ludmila ELEKOVÁ: „Očkování, jeho účinky, následky a jejich léčba II.“
Dr. Alexandr KOTOK: „Očkovanie v otázkach a odpovediach pre premýšľajúcich rodičov“
ako aj ďalšie, s očkovaním súvisiace knihy
 
 
Viac tu: https://www.slobodavockovani.sk/news/beseda-co-mozno-neviete-o-ockovani-a-imunite-v-lucenci-v-stredu-7-x-2015-od-17-00/

Milí priatelia, známi aj neznámi,

srdečne Vás pozývame na

 

besedu o očkovaní

(s úvodom do problematiky v trvaní cca 1 hod. 30 min.)

 

Na Vaše prípadné otázky sa teší

Ing. Marián FILLO

šéfredaktor www.slobodaVockovani.sk a www.svobodaVockovani.cz,

spoluautor a člen petičného výboru Petície za slobodnú voľbu v očkovaní

 

O čom bude beseda?

• základné informácie o každej chorobe, proti ktorej sa na Slovensku povinne očkuje

 • výskyt očkovaním preventabilných chorôb u nás a v zahraničí

• čo s nežiaducimi účinkami očkovania?

• ako budovať, posilňovať a udržiavať silnú prirodzenú imunitu u detí i dospelých?

• práva a povinnosti pediatra pri odmietaní očkovania

• doterajšie skúsenosti s RÚVZ TN

• čokoľvek, čo Vás o očkovaní zaujíma a na čo by ste sa chceli spýtať

 

Viac o očkovaní sa dozviete na stránkach:

www.slobodaVockovani.sk

www.RizikaOckovania.sk

www.ockovanie.org

www.vakcina.szm.com

 

Priamo na besede si môžete prezrieť dostupnú literatúru o očkovaní:

Dr. Robert W. SEARS: „Kniha o očkování“

Dr. Martin HIRTE: „Očkování — pro a proti“

Neil Z. MILLER: „Co možná nevíte o očkování“

Dr. Gerhard BUCHWALD: „Očkování — obchod se strachem“

prof. RNDr. Anna STRUNECKÁ, DrSc.: „Varovné signály očkování“

prof. RNDr. Anna STRUNECKÁ, DrSc.: „Očkování — otázky a odpovědi“

Ing. Iva VRANSKÁ-ROJKOVÁ: „Vakcína alebo Nedovoľ, aby mi ublížili“

MUDr. Ludmila ELEKOVÁ: „Očkování, jeho účinky, následky a jejich léčba I.“

MUDr. Ludmila ELEKOVÁ: „Očkování, jeho účinky, následky a jejich léčba II.“

Dr. Alexandr KOTOK: „Očkovanie v otázkach a odpovediach pre premýšľajúcich rodičov“

ako aj ďalšie, s očkovaním súvisiace knihy

 

Deti sú na besede vítané. V miestnosti, kde bude beseda, však nebude vyhradené miesto pre deti a nenachádza sa tam ani detský kútik.

Preto žiadame rodičov, ktorí prídu i so svojimi deťmi, aby rátali s vlastnou zodpovednosťou za svoje detičky a v rámci kvality prednášky a prípadného rušenia boli ohľaduplní k ostatným účastníkom besedy. 

 

Malé občerstvenie bude možné si v Galérii zakúpiť (t.j. káva, čaj, nealko nápoje).

 
Tešíme sa na Vašu účasť.

 

Cena prednášky:

4 €, pre páry 6 €

Trvanie:

cca 1,5 hodiny

Prednášajúci:

Ing. Marián FILLO
 

Miesto konania:

Galéria Vážka

Mierové námestie 19, Trenčín (vedľa pošty, oproti morovému stĺpu, vstup z pasáže)

Organizuje:

Erika Olahová - OJO
SMART PEOPLE